powrot

Po Passach Sudetow i Beskidow 2015

(Trasa :  Kletno-Sienna-Miedzygorze-Trasa Srodsudecka-Zieleniec-Szczeliniec Wielki-Karpacz-Okraj Pass-

Spalona Pass-Jaworowa Pass-Kubalonka Pass-Samopolska Pass-Koczy Zamek Pass...itd)

Kletno

Sienna

Grochowka w Miedzygorze

Doga Srodsudecka

Zieleniec

Na Pstragach w Kudowie Zdroj

Szczeliniec Wielki (Gory Stolowe)

Karpacz

Sniezka

Okraj Pass (Mala Ulpa)

Spalona Pass

Kubalonka Pass

Samopolska Pass

Koczy Zamek Pass

powrot